Ο στόχος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy

στόχος

Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy είναι μια κοινότητα που μπορεί να εργάζεται και να παράγει, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που επιβάλλει η έλλειψη ρευστότητας. Αυτόν τον καιρό δέχεται τα πρώτα του μέλη.

Η λογική μας είναι η εξής: Είμαστε μια χώρα που έχει ανθρώπινο δυναμικό ικανό και πρόθυμο να εργαστεί, το οποίο, όμως, έχει “αδρανοποιηθεί” τεχνητά από την έλλειψη χρήματος στην αγορά. Μέσα στο δίκτυο, έχουμε τη δυνατότητα να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε ο ένας στον άλλον, χωρίς να εξαρτόμαστε από το αν υπάρχουν χρήματα στην τσέπη μας:

Ας δούμε το σκεπτικό με μια σειρά αυξανόμενης πολυπλοκότητας:

Διμερής συμφωνία1) Η απλούστερη περίπτωση: Η διμερής συμφωνία: Κάποιος άνεργος ή υποαπασχολούμενος φοροτεχνικός θέλει να βάψει το σπίτι του, αλλά δεν έχει τα χρήματα να το επιχειρήσει. Βρίσκει στον ιστότοπο κάποιον ελαιοχρωματιστή από την κοινότητα που θα ήθελε έναν φοροτεχνικό αλλά κι αυτός δεν απευθύνεται σε κάποιον, γιατί κι αυτός δεν έχει χρήματα. Συμφωνούν, λοιπόν, ο ελαιοχρωματιστής να βάψει το σπίτι του φοροτεχνικού κι ο δεύτερος να αναλάβει τα φορολογικά του ελαιοχρωματιστή για κάποια χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει με άτυπη συμφωνία ή με ιδιωτικό συμφωνητικό συμβόλαιο (το οποίο προβλέπεται από τον νόμο).

Ας δούμε μια δεύτερη περίπτωση:

2) Το μειονέκτημα του πρώτου παραδείγματος είναι πως είναι κάπως απίθανο να βρεθούν δυο άνθρωποι που ο ένας θέλει ακριβώς την υπηρεσία του άλλου. Μπορεί π.χ. ο ελαιοχρωματιστής να μη θέλει φοροτεχνικό, αλλά μαθήματα κιθάρας για το παιδί του. Αν όμως εμπλακούν περισσότεροι σε αυτόν τον κύκλο ανταλλαγής, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία. Π.χ.:

Ο κύκλος της εργασίας

Το νόμισμα της κοινότητας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, αυξάνοντας καταλυτικά τις δυνατότητες των συναλλαγών (Λέγεται “εναλλακτικό” και έχει αξία ίση με το ευρώ):

3) Από τη στιγμή που ένα μέλος της κοινότητας προσφέρει π.χ. υπηρεσίες 1000 “εναλλακτικών” σε ένα μέλος της κοινότητας, έχει δικαίωμα να ζητήσει υπηρεσίες 1000 “εναλλακτικών” από οποιοδήποτε άλλο μέλος του δικτύου.

Έτσι, ενώ με τους όρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μπορεί τα μέλη του δικτύου να ήταν άνεργα και μην ελάμβαναν υπηρεσίες, μέσα στην κοινότητα μπορούν και να εργαστούν, και να λάβουν υπηρεσίες.

Προφανώς δεν είναι ρεαλιστικό να προσδοκούμε την πλήρη ανεξαρτητοποίηση από το χρήμα. Αλλά, στόχος μας είναι ένα ποσοστό των συναλλαγών μας να γίνεται μέσα από το δίκτυο, “απελευθερώνοντας” ένα μέρος της πρόθεσής μας να εργαστούμε.

Δείτε πώς γίνονται οι συναλλαγές με το εναλλακτικό μας νόμισμα:Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν οι συναλλαγές.

πλεονεκτήματα

Δείτε περισσότερα  στις συχνές ερωτήσεις ή τους κανόνες λειτουργίας.
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ (pdf).

s2Member®