Τιμολόγηση

Δημοσίευση είναι η σελίδα (η αγγελία) που αναρτά κάποιος χρήστης για να ανακοινώσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει όσες δημοσιεύσεις θέλει. Μια δεύτερη δημοσίευση μπορεί να χρειάζεται αν π.χ. κάποιος χρήστης έχει δύο επαγγέλματα ή αν θέλει και να πουλήσει και κάποιο μεταχειρισμένο αγαθό (π.χ. ένα laptop).

Τα μέλη του δικτύου πληρώνουν σε “εναλλακτικά” για τις δημοσιεύσεις τους αντί για ευρώ.
(1 “εναλλακτικό” =1 €).
Επιπλέον, έχουν 50% έκπτωση σε όλες τις τιμολογήσεις:

Τιμολόγηση δημοσιεύσεων για τα μέλη
(έχουν πάνω από 50% έκπτωση):

Τιμολόγηση δημοσιεύσεων για τα μέλη

• Οι προηγούμενες τιμές αφορούν στις απλές δημοσιεύσεις οι οποίες περιέχουν κείμενο έως 1000 χαρακτήρων, μία φωτογραφία, χάρτη google maps και άλλες πληροφορίες.
• Υπάρχουν και “προηγμένες” δημοσιεύσεις που μπορούν να έχουν μορφοποίηση κειμένου (bold, πλάγια, υπογραμμισμένα, υπερσυνδέσεις κτλ), 6 φωτογραφίες αντί για 1, έκταση κειμένου μέχρι 3000 χαρακτήρων αντί 1000 και ενσωμάτωση βίντεο. Χρεώνονται επιπλέον 20 “εναλλακτικά” εφ’ άπαξ, ανεξάρτητα από τα έτη δημοσίευσης. Μια προηγμένη δημοσίευση θα χρεωθεί 12+20=32 “εναλλακτικά” εφ’ άπαξ και μπορεί να μείνει αναρτημένη για πάντα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
• Η τροποποίηση των δημοσιεύσεων γίνεται και ελέγχεται από τους διαχειριστές. Έχει κόστος 2 “εναλλακτικά” για τις απλές και 12 “εναλλακτικά” για τις προηγμένες.

Χρέωση δημοσίευσης για όσους δεν είναι μέλη:

• Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

• Οι προηγούμενες τιμές αφορούν στις απλές δημοσιεύσεις οι οποίες περιέχουν κείμενο έως 1000 χαρακτήρων, μία φωτογραφία, χάρτη google maps και άλλες πληροφορίες.
• Υπάρχουν και “προηγμένες” δημοσιεύσεις που μπορούν να έχουν μορφοποίηση κειμένου (bold, πλάγια, υπογραμμισμένα, υπερσυνδέσεις κτλ), 6 φωτογραφίες αντί για 1, έκταση κειμένου μέχρι 3000 χαρακτήρων αντί 1000 και ενσωμάτωση βίντεο. Αυτές χρεώνονται επιπλέον 40 € εφ’ άπαξ, ανεξάρτητα από τα έτη δημοσίευσης. Π.χ. μια τετραετής προηγμένη δημοσίευση θα χρεωθεί 72+40=112 € για μια τετραετία (28 €/έτος).

• Η τροποποίηση δημοσιεύσεων γίνεται και ελέγχεται από τους διαχειριστές. Έχει κόστος 4 € για τις απλές και 24 € για τις προηγμένες.

Σημείωση: Όσοι δεν είναι μέλη του δικτύου μπορούν να αναρτήσουν δημοσιεύσεις μόνο για συναλλαγές με διμερείς συμφωνίες ή/και ευρώ (χρειάζεται απλά να γραφτείτε στην free-economy.gr). Αν θέλετε να κάνετε συναλλαγές με το εναλλακτικό μας νόμισμα, πρέπει να γραφτείτε στο δίκτυο.

pricing-registration-2015-600x260

• Ως αρωγό μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε το θελήσει. Κατά την εγγραφή του ο λογαριασμός του ξεκινά με 20 “εναλλακτικά”. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβει υπηρεσίες 20 “εναλλακτικών”, πριν προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία. Όταν προσφέρει τις δικές του υπηρεσίες, θα μπορεί να ζητήσει κι αυτός επιπλέον υπηρεσίες, ισάξιες με αυτό που προσέφερε.
Επίσης τα αρωγά μέλη έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την εγγραφή τους με 20 “εναλλακτικά” μόλις πληρωθούν με επαρκές ποσό από κάποιο άλλο μέλος του δικτύου. (Σημειώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση πιστώνονται 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους εξ αρχής για να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για την δημοσίευση της υπηρεσίας τους ή των προϊόντων τους – αφού έχουν μηδενικό πιστωτικό όριο). Η πληρωμή της εγγραφής τους θα πρέπει να προηγηθεί συναλλαγών με άλλα μέλη.

• Ως δόκιμο μέλος, μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε βρει 2 τακτικά μέλη του δικτύου ως εγγυητές. Κατά την εγγραφή του ο λογαριασμός του ξεκινά με 20 “εναλλακτικά”, αλλά έχει και πιστωτικό όριο 250 “εναλλακτικών”. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει συνολικά υπηρεσίες αξίας 20+250 = 270 “εναλλακτικών”, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να προσφέρει και τις δικές του όταν του ζητηθεί. Μάλιστα όσο περισσότερο αποδεικνύει την αξιοπιστία του προσφέροντας υπηρεσίες, αυξάνει και το πιστωτικό του όριο. Σημειώνεται ότι η ειδική περίπτωση των πρωτογενών μελών εγγράφεται επίσης με τη χρέωση που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο.

• Τα πρωτογενή μέλη εγγράφονται επίσης με 20 € (είναι μια ειδική κατηγορία τακτικών μελών – βλ. Γ5 των κανόνων λειτουρίας).

• Για τα μέλη του δικτύου δεν υπάρχει συνδρομή. Η λειτουργία του δικτύου ενισχύεται από μια προμήθεια 2% που καταβάλλεται σε κάθε συναλλαγή (π.χ. μια συναλλαγή 50 “εναλλακτικών” έχει προμήθεια 1 “εναλλακτικό”). Από αυτήν το 1% καταβάλλεται για την συντήρηση και αναβάθμιση του ιστοτόπου και το άλλο 1% για τα γραφειοκρατικά κ.α. έξοδα του δικτύου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου, τις συχνές ερωτήσεις ή τη σελίδα εγγραφής.

Δείτε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις, τον στόχο του δικτύου τους κανόνες λειτουργίας ή τον πλήρη εσωτερικό κανονισμό του δικύου.

s2Member®