Πρωτογενή μέλη

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται πώς μπορεί να σχηματιστεί μια ομάδα πρωτογενών μελών.

Ομάδα 3 πρωτογενών μελώνκύκλος εγγυητών

Εφ όσον όλα τα μέλη πρέπει να έχουν τους εγγυητές τους, μια ομάδα 3 ανθρώπων μπορούν να γίνουν πρωτογνή μέλη ως εξής:

Ο 1 είναι εγγυητής για τους 2 και 3.

Ο 2 είναι εγγυητής για τους 1 και 3.

Ο 3 είναι εγγυητής για τους 1 και 2.

κύκλος εγγυητών

Ομάδα 4 πρωτογενών μελών

Παρομοίως, μια ομάδα π.χ. 4 ανθρώπων μπορούν να γίνουν πρωτογνή μέλη ως εξής:

Ο 1 είναι εγγυητής για τους 2 και 4.

Ο 2 είναι εγγυητής για τους 1 και 3.

Ο 3 είναι εγγυητής για τους 2 και 4.

Ο 4 είναι εγγυητής για τους 1 και 3.

Θυμίζουμε ότι, όπως αναφέρουμε στους κανόνες λειτουργίας, τα πρωτογενή μέλη πρέπει να εγκριθούν από έναν από τους εταίρους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας “Εναλλακτικό Δίκτυο”.

Συνεργασία - επιτυχία

s2Member®