Κανόνες λειτουργίας του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy

Καταθέτουμε εδώ κάποιους βασικούς κανόνες λειτουργίας του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy. Παρακάτω θα αναφερόμαστε σε αυτό με τον όρο “δίκτυο”. Με μπλε γράμματα προσθέτουμε κάποια επεξηγηματικά σχόλια και τη σκοπιμότητα του κάθε κανόνα. Μπορείτε να διαβάστε τον πλήρη εσωτερικό κανονισμό του δικτύου εδώ. Ίσως οι πολλοί κανόνες σας κουράσουν λίγο. Κι εμείς θα θέλαμε να ήταν πιο απλοί, αλλά ήταν αναγκαίο να βάλουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του δικτύου. Όλοι οι κανόνες που θα δείτε παρακάτω έχουν αποκλειστικά αυτό το σκοπό.

Ένα πρόβλημα που έπρεπε να λύσουμε ήταν το εξής: Όταν ξεκίνησε το δίκτυο να λειτουργεί, κανείς δεν είχε προσφέρει σε κανέναν κι επομένως κανείς δεν είχε “εναλλακτικά” νομίσματα στο αποθεματικό του. Αν δεν μπορούσε κανείς να ζητήσει υπηρεσία, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει το σύστημα να κινείται. Έτσι, αναγκαστικά, κάποιοι (που ζήτησαν υπηρεσίες) «χρωστούσαν» και άλλοι (που προσέφεραν πρώτοι) είχαν «απόθεμα». Αν δεν υπήρχε κάποια εγγύηση από αυτούς που χρωστούν ότι θα προσφέρουν σαν αντάλλαγμα τις δικές τους υπηρεσίες στην κοινότητα, το «απόθεμα» δεν θα είχε αντίκρισμα και θα είχε μπλοκάρει το σύστημα.

Ένα από τα μέτρα που πήραμε για να λύσουμε το πρόβλημα ήταν να ξεκινήσουμε με επαγγελματίες που γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε.

Ένα δεύτερο μέτρο ήταν μια δέσμη κανόνων που κάνουν το εξής: 1) Καθιστούν αδύνατο για όσα μέλη δεν έχουν εγγυητές (τα εξηγούμε παρακάτω) να προσπαθήσουν να λάβουν περισσότερες υπηρεσίες από ό,τι έχουν προσφέρει. 2) Ακόμη και τα μέλη που έχουν εγγυητές, δεν τα συμφέρει να λάβουν υπηρεσίες (τις λίγες που δικαιούνται στην αρχή) και μετά να αρνηθούν να προσφέρουν τις δικές τους. Γιατί σε αυτή τη περίπτωση διαγράφονται (βλέπε κανόνες Ε) και κάθε διαγραφή είναι αμετάκλητη: διαγράφονται οριστικά από το δίκτυο που θα τους προσέφερε δουλειά και υπηρεσίες αξίας χιλιάδων ευρώ, τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά, “φεσώνουν” όσους εγγυήθηκαν για αυτούς (το ποσό που χρωστάνε το πληρώνουν οι εγγυητές τους) ενώ παράλληλα εκτίθενται: αν υπάρξουν διαγραφές, θα ανακοινωθούν δημόσια στον ιστότοπο.

Παρακάτω, λοιπόν, καταθέτουμε τους κυριότερους κανόνες λειτουργίας:

A) ΤΑ ΜΕΛΗ

A1) Τα μέλη χωρίζονται σε αρωγά, δόκιμα και τακτικά.

Και τα τρία μπορούν να κάνουν συναλλαγές με το νόμισμα του δικτύου που λέγεται “εναλλακτικό” και έχει αντιστοιχία σε αξία 1 εναλλακτικό= 1 ευρώ.

Β) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:

Β1) Κάθε τακτικό μέλος έχει πιστωτικό όριο: 250 “εναλλακτικά” +25% του “συντελεστή προσφοράς” του.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

πληροφορίες

Αυτό σημαίνει ότι με το που γράφεται κανείς, έχει δικαίωμα να ζητήσει υπηρεσίες με πίστωση έως 250 “εναλλακτικών” (δηλαδή χωρίς να έχει προσφέρει ακόμα, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να “ξεπληρώσει” με τις δικές του, όταν του ζητηθεί).
Όσο για τον “συντελεστής προσφοράς”*, σε γενικές γραμμές είναι η εργασία σε τζίρο που έχει προσφέρει το μέλος στα άλλα μέλη του δικτύου. Έτσι αν έχει προσφέρει υπηρεσίες 1000 “εναλλακτικών”, το πιστωτικό του όριο είναι 250+ 1000×0,25 = 250+250 = 500. (Για λόγους ασφάλειας, υπάρχουν εξαιρέσεις, τις οποίες σημειώνουμε παρακάτω)

- Επεξήγηση του συντελεστή προσφοράς

Ο συντελεστής προσφοράς είναι η εργασία σε τζίρο που έχει προσφέρει το μέλος στην κοινότητα, με τις εξής εξαιρέσεις:

1) Δεν μετράει η προσφορά ενός μέλους προς άτομα “συγγένειας εγγυητή πρώτου βαθμού”.

Με αυτό εννοούμε 1α) Δεν μετράει η προσφορά ενός μέλους προς άτομα για τα οποία έχει εγγυηθεί. 1β) Δεν μετράει η προσφορά ενός μέλους προς άτομα που έχουν εγγυηθεί για αυτόν. 1γ) Δεν μετράει η προσφορά η οποία έχει γίνει από άτομα με κοινό εγγυητή με το μέλος.

2) Η μέγιστη αύξηση του συντελεστή προσφοράς από συναλλαγές με ένα συγκεκριμένο μέλος δεν μπορεί να υπερβεί το 800.

Δηλαδή ακόμη κι αν γίνει συναλλαγή 1000 ή 2000 μονάδων με ένα συγκεκριμένο μέλος, ο συντελεστής προσφοράς θα αυξηθεί μόνο κατά 800 (κι επομένως το πιστωτικό του όριο θα αυξηθεί κατά 800×0,25=200 “εναλλακτικά”).

3) Αν δύο μέλη συναλλάσσονται μεταξύ τους αμφίπλευρα (δηλαδή το μέλος Α προς το μέλος Β και μετά το Β προς το Α), στον συντελεστή προσφοράς μετράει μόνο η “κατεύθυνση” της πρώτης συναλλαγής που έγινε.

Όλα αυτά γίνονται για αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες ψευδείς συναλλαγές με στόχο της αύξηση του πιστωτικού ορίου.
Τονίζουμε το (1) δεν σημαίνει ότι τα μέλη “συγγένειας εγγυητή πρώτου βαθμού” δεν μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους. Απλά ο συντελεστής προσφοράς δεν αυξάνεται για τις συναλλαγές αυτές.

Κάθε δόκιμο μέλος έχει το ίδιο πιστωτικό όριο με τα τακτικά.

Κάθε αρωγό μέλος δεν έχει δικαίωμα για πιστωτικό λογαριασμό.

- Δείτε τις επεξηγήσεις


αιτιολόγησηΤο δίλημμα που είχαμε ήταν το εξής: Το μικρό πιστωτικό όριο περιορίζει τη ρευστότητα της κοινότητας, ενώ το μεγάλο αυξάνει το ενδεχόμενο κάποιος να λάβει υπηρεσίες και μετά να “εξαφανιστεί”, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του δικτύου. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν δίνεται κανένα πιστωτικό όριο σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε: Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε (και δεν έχουν εγγυητές) μπορούν να γίνουν μόνο αρωγά μέλη: δεν μπορούν να λάβουν περισσότερα από όσα έχουν προσφέρει. Επίσης, οι παραπάνω κανόνες εξασφαλίζουν ότι:
1) Ακόμη και “έμπιστα μέλη” δεν μπορούν να λάβουν υπηρεσίες αξίας πάνω από 250 εναλλακτικών χωρίς να προσφέρουν κάτι. 2) Τα ενεργά και αξιόπιστα μέλη αυξάνουν τη ρευστότητα της κοινότητας (αφού αυξάνει το πιστωτικό τους όριο) και έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές τους.

Β2) Δεν μπορεί το πιστωτικό όριο ενός μέλους φτάσει πάνω από τα 2000 “εναλλακτικά”.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

Αυτό γίνεται για λόγους ασφάλειας. Θα συμβεί όταν ένα τακτικό μέλος αποκτήσει “συντελεστή προσφοράς” 1750?4 = 7000 (αφού 250+1750=2000). Δηλαδή θα έχει προσφέρει υπηρεσίες αξίας τουλάχιστον 7000 “εναλλακτικών”.

Β3) Αν κάποιο μέλος θέλει να κάνει μεγαλύτερη συναλλαγή από αυτό που του επιτρέπει το πιστωτικό του όριο, μπορεί να συμπληρώσει με ευρώ.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

Π.χ. ας υποθέσουμε ότι έχει 300 στο λογαριασμό του και 400 πιστωτικό όριο. Αν θέλει να κλείσει μια δουλειά 1000 ευρώ μπορεί να δώσει 300+400=700 εναλλακτικά και να δώσει τα υπόλοιπα σε ευρώ, στον άνθρωπο με τον οποίο συναλλάσσεται.

Β4) Τα μέλη μπορούν να ενισχύουν τον λογαριασμό τους σε “εναλλακτικά” καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ στο ταμείο του δικτύου. Αυτό χρειάζεται όταν κάποιος είναι υποψήφιος προς διαγραφή και θέλει να καλύψει τις υποχρεώσεις του (βλ. κανόνες Ε).

Γ) ΝΕΑ ΜΕΛΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Γ1) Για τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη υπάρχει ένα αντίτιμο εγγραφής 20 ευρώ και ξεκινούν με 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους (και πιστωτικό όριο 250 “εναλλακτικά”). Για τα αρωγά μέλη υπάρχει η εξής δυνατότητα επιλογής: α) Να πληρώσουν αντίτιμο εγγραφής 20 ευρώ και αποκτήσουν 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους (και μηδενικό πιστωτικό όριο). β) Επίσης τα αρωγά μέλη έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την εγγραφή τους με 20 “εναλλακτικά” μόλις πληρωθούν με επαρκές ποσό από κάποιο άλλο μέλος του δικτύου. (Σημειώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση πιστώνονται 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους εξ αρχής για να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για την δημοσίευση της υπηρεσίας τους ή των προϊόντων τους – αφού έχουν μηδενικό πιστωτικό όριο). Η πληρωμή της εγγραφής τους θα πρέπει να προηγηθείσυναλλαγών με άλλα μέλη.

Τα νέα μέλη θα συμπληρώνουν μια αίτηση με τα στοιχεία τους.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

αιτιολόγησηΤο κόστος της εγγραφής υπάρχει για να καλύψουμε κάποια «γραφειοκρατικά έξοδα» και να αποφύγουμε όσους γράφονται “για πλάκα”.

Γ2) Ως αρωγό μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε νόμιμος κάτοικος της ελλάδας το θελήσει.

Γ3) Ως δόκιμο μέλος μπορεί να γραφτεί κάποιος αν βρεθούν 2 τακτικά μέλη για εγγυητές του. Φυσικά, ένα αρωγό μέλος μπορεί να γίνει δόκιμο αν αργότερα βρει 2 τακτικά μέλη για εγγυητές.

Γ4) Ένα δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό μόλις αποκτήσει “συντελεστή προσφοράς” τουλάχιστον 1000.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

Σε σχέση με το δόκιμο, έχει τα επιπλέον δικαιώματα του να γίνεται εγγυητής (βλέπε Γ3), να υποδεικνύει μέλη προς διαγραφή αν δημιουργούν προβλήματα (βλέπε Ε2) κ.α.

Γ5) Τα μέλη που θα ξεκινήσουν το δίκτυο (τα ονομάζουμε “πρωτογενή” μέλη) είναι κατά το δυνατό, άνθρωποι εμπιστοσύνης, σοβαροί επαγγελματίες και θα αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα Γ4: Θα καθίστανται αυτομάτως τακτικά κι ας μην έχουν ακόμη συντελεστή προφοράς 1000 “εναλλακτικών”. Για να γίνει κανείς πρωτογενές μέλος πρέπει: 1) Να έχει προσκληθεί για αυτό από έναν από τους ιδρυτές του Εναλλακτικού Δικτύου. Στην αίτηση εγγραφής του πρωτογενούς μέλους πρέπει να υπογράψει το ιδρυτικό μέλος αυτό. 2) Να έχει 2 άλλα πρωτογενή μέλη ως εγγυητές (δείτε πώς).

Το Γ5 είναι αναγκαίο για να δημιουργηθεί ο πρώτος πυρήνας που θα ξεκινήσει το δίκτυο.

Δ) ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Δ1) Οι εγγυητές έχουν συνέπειες αν αυτός που πρότειναν αποδειχθεί αναξιόπιστος. Αν διαγραφεί, το ποσό που οφείλει μεταφέρεται ως χρέωση στον λογαριασμό των δύο εγγυητών του (κατά το 1/2 στον κάθε εγγυητή).

- Δείτε τις επεξηγήσεις

Αυτό έχει 3 οφέλη: 1) Θα καθιστά τους εγγυητές πιο προσεκτικούς στις προτάσεις τους. 2) Yποβάλλει στα νέα μέλη μια μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης: να μη ζημιώσουν τους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν. 3) Δημιουργεί μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στα συνεπή μέλη ότι το δίκτυο είναι αξιόπιστο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει «διαρροή κεφαλαίου» δεδομένου ότι όλα τα μέλη έχουν τους εγγυητές τους.

Δ2) Ένα τακτικό μέλος δεν μπορεί να μπει εγγυητής για πάνω από 8 ανθρώπους.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

αιτιολόγηση

Και αυτό το μέτρο έχει σκοπό την προστασία από το “ξεχαρβάλωμα”. Γιατί θα μπορούσαν να βρεθούν άνθρωποι που μπαίνουν εγγυητές επιπόλαια σε πληθώρα νέα μέλη (αδιαφορώντας για το αν οι ίδιοι θα διαγραφούν τελικά, υπό το βάρος της διαγραφής των μελών για τα οποία εγγυήθηκαν). Επίσης, αυτό το μέτρο θα καθιστά τους εγγυητές πιο προσεκτικούς στις προτάσεις τους γιατί θα “κρατάνε” τα “δικαιώματα προς εγγύηση” για αυτούς που αξίζουν.

E) ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ:

Ε1) Εάν σε ένα μέλος συμβούν ταυτόχρονα τα εξής: 1) Χρωστάει πάνω από το 20% του πιστωτικού του ορίου καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έτους (δηλ. 365 συνεχόμενων ημερών). 2) Το ποσό που χρωστάει είναι μεγαλύτερο από την αύξηση του συντελεστή προσφοράς του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (των τελευταίων 365 ημερών), συμβαίνουν τα ακόλουθα:
Κλειδώνει ο λογαριασμός του ως προς τις πληρωμές προς αυτόν. Με αυτό εννοούμε ότι το μέλος θα μπορεί μόνο να πληρώνεται από τα άλλα μέλη (όταν προσφέρει υπηρεσίες του προς αυτά), αλλά δεν μπορεί να ξαναλάβει υπηρεσίες ο ίδιος, έως ότου αποκτήσει θετικό ισοζύγιο. Το μέλος οφείλει να έχει αποκτήσει θετικό ισοζύγιο λογαριασμού πριν την παρέλευση δύο επιπλέον ετών (730 ημερών). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των πληρωμών σε “εναλλακτικά” που το μέλος θα λάβει από άλλα μέλη του ΕΔΑΝΥ σε αυτά τα δύο χρόνια. Αν σε αυτό το διάστημα δεν έχει αποπληρώσει το ποσό που χρωστάει μέσω των υπηρεσιών ή των προϊόντων του, οφείλει να το έχει πληρώσει (σε ευρώ) στο ταμείο του ΕΔΑΝΥ (που αφορά στα διαχειριστικά /γραφειοκρατικά του έξοδα) μέσω της διαδικασίας ενίσχυσης λογαριασμού που περιγράφεται στο άρθρο Ζ.5.ε του εσωτερικού κανονισμού.

Με άλλα λόγια αν περάσει κι ο τρίτος χρόνος, χωρίς να έχει μπορέσει να αποπληρώσει με τις υπηρεσίες του, το μέλος θα αποπληρώσει σε ευρώ μια υπηρεσία που έλαβε πριν 3 χρόνια. Πληρώνει μετά από 3 χρόνια, και μάλιστα χωρίς τόκο!

Αν το μέλος αρνηθεί να πληρώσει ο ποσό αυτό, διαγράφεται από το δίκτυο.

Ε2) Ένα μέλος θα διαγράφεται και αν συμβούν ταυτόχρονα: 1) Να ζητήσουν τη διαγραφή του τουλάχιστον 5 τακτικά μέλη του δικτύου, επειδή δημιουργεί προβλήματα στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy. 2) Δεν διαψεύσουν την κατηγορία περισσότερα τακτικά μέλη από όσα την υπέβαλαν.

Ε3) Αυτόβουλη διαγραφή μέλους από το δικτύου μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας. Αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του υπό διαγραφή μέλους, το μέλος οφείλει να καλύψει την οφειλή του σε εργασία ή σε ευρώ. Αν διαγραφεί χωρίς να αποπληρώσει την οφειλή του, η οφειλή μεταφέρεται εξ ημισείας στον λογαριασμό των εγγυητών του.

Ε4) Ένα διαγραμμένο μέλος που διαγράφηκε μην έχοντας καλύψει τις υποχρεώσεις του, δεν έχει δικαίωμα να ξαναγραφεί στο μέλλον.

- Δείτε τις επεξηγήσεις

Αυτό έχει δυο οφέλη: 1) Προστατεύει την κοινότητα από ανθρώπους που αποδείχθηκαν αναξιόπιστοι και 2) Αποτελεί κίνητρο για όσους κινδυνεύουν να διαγραφούν στο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Γιατί ξέρουν πως διαγράφονται οριστικά από ένα δίκτυο που τους εξυπηρετεί.

Διαβάστε τον πλήρη εσωτερικό κανονισμό του δικτύου εδώ.

Δείτε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις ή τον στόχο του δικτύου.
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ (pdf).


s2Member®