Όροι εγγραφής στον ιστότοπο network.free-economy.gr και στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy

Όροι εγγραφής στον ιστότοπο network.free-economy.gr

1) Οι εγγεγραμμένοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη των γραφομένων τους στις δημοσιεύσεις τους.

2) Για τις διμερείς συναλλαγές την ευθύνη των συναλλαγών την έχουν αποκλειστικά τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Ο ιστότοπος έχει μόνο ενημερωτική λειτουργικότητα.

3) Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δικαιούται να μην αναρτά υποβληθείσες δημοσιεύσεις (αγγελίες), αν τις θεωρήσει ανάρμοστου περιεχομένου. (Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει επιστροφή της πληρωμής).

4) Οι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο δικαιούνται να ζητήσουν διαγραφή της δημοσίευσής τους πριν την ημερομηνία λήξης της. Σε αυτήν την περίπτωση σημειώνουμε ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για το υπόλοιπο της περιόδου που απέμενε.

Αν σας ενδιαφέρουν μόνο οι διμερείς ανταλλαγές υπηρεσιών και δεν γραφτείτε στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy, δεν χρειάζεται να διαβάσετε παρακάτω.

Μετάβαση στη φόρμα εγγραφής

Αν όμως σκοπεύετε να γραφτείτε και στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών (για να συναλλάσσετε με “εναλλακτικά”) οφείλετε να έχετε διαβάσει και να έχετε αποδεχθεί τον εσωτερικό κανονισμό που ακολουθεί.

Εσωτερικός κανονισμός Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy

A) ΤΑ ΜΕΛΗ

Εναλλακτικό δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιώνA1) Τα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy χωρίζονται σε αρωγάδόκιμα και τακτικά. Και τα τρία μπορούν να κάνουν συναλλαγές με το τα εικονικό “νόμισμα” του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy που λέγεται “εναλλακτικό” και έχει αντιστοιχία σε αξία:

1 “εναλλακτικό”= 1 ευρώ

Το “εναλλακτικό” ονομάζεται “νόμισμα” μόνο κατά σύμβαση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μετρητική μονάδα αξιολόγησης των υπηρεσιών και των προϊόντων.

 

Β) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:

Β1) Κάθε τακτικό και κάθε δόκιμο μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy έχει δικαίωμα για πίστωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζητά περισσότερες υπηρεσίες από όσες έχει προσφέρει, δίδοντας παράλληλα με την υπόσχεση να προσφέρει δικές του υπηρεσίες με αντίστοιχη αξία στη συνέχεια. Το δικαίωμα για πίστωση έχει κάποιο όριο (πιστωτικό όριο). Το όριο αυτό είναι τα 250 “εναλλακτικά” +25% του “συντελεστή προσφοράς” του κάθε μέλους (με μέγιστο πιστωτικό όριο τα 2000 «εναλλακτικά»). Ο συντελεστής προσφοράς εξηγείται παρακάτω, στο τέλος της παραγράφου Β.

Κάθε αρωγό μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy δεν έχει δικαίωμα για πιστωτικό λογαριασμό.

Β2) Δεν μπορεί το πιστωτικό όριο ενός μέλους φτάσει πάνω από τα 2000 «εναλλακτικά».

Β3) Αν κάποιο μέλος θέλει να κάνει μεγαλύτερη συναλλαγή από αυτό που του επιτρέπει το πιστωτικό του όριο, μπορεί να συμπληρώσει την πληρωμή του με ευρώ. Επίσης ένα μέλος που πληρώνεται με “εναλλακτικά” δικαιούται να ζητήσει να πληρωθεί κατά ένα ποσοστό με ευρώ ή άλλα μέσα.

Β4) Τα μέλη μπορούν να προσθέτουν “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ στο ταμείο του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “ενίσχυση λογαριασμού” και χρειάζεται όταν κάποιος είναι υποψήφιος προς διαγραφή και θέλει να καλύψει τις υποχρεώσεις του (βλ. άρθρα Ε και Ζ).

Ορισμός του συντελεστή προσφοράς:

- Ο συντελεστής προσφοράς είναι η εργασία σε τζίρο “εναλλακτικών” που έχει προσφέρει το μέλος σε άλλα μέλη του Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy, με τις εξής εξαιρέσεις:

1) Δεν υπολογίζεται η προσφορά ενός μέλους προς άτομα “συγγένειας εγγυητή πρώτου βαθμού”.
Με αυτό εννοούμε:
1α) Δεν
 υπολογίζεται η προσφορά ενός μέλους προς άτομα για τα οποία έχει εγγυηθεί.
1β) Δεν
 υπολογίζεται η προσφορά ενός μέλους προς άτομα που έχουν εγγυηθεί για αυτόν. 
1γ) Δεν
 υπολογίζεται η προσφορά η οποία έχει γίνει από άτομα με κοινό εγγυητή με το μέλος.
(Αυτά δεν σημαίνουν ότι τα μέλη “συγγένειας εγγυητή πρώτου βαθμού” δεν μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να πληρώνουν ο ένας τον άλλον. Απλά ο συντελεστής προσφοράς (που επηρεάζει το πισωτικό όριο) δεν αυξάνεται για τις συναλλαγές αυτές).

2) Η μέγιστη αύξηση του συντελεστή προσφοράς από συναλλαγές με ένα συγκεκριμένο μέλος δεν μπορεί να υπερβεί το 800.
Δηλαδή ακόμη κι αν γίνει συναλλαγή 1000 ή 2000 μονάδων με ένα συγκεκριμένο μέλος, ο συντελεστής προσφοράς θα αυξηθεί μόνο κατά 800 (κι επομένως το πιστωτικό του όριο θα αυξηθεί κατά 800?0,25=200 “εναλλακτικά”).

3) Αν 2 μέλη συναλλάσσονται μεταξύ τους αμφίπλευρα (δηλαδή το μέλος Α προς το μέλος Β και μετά το Β προς το Α), στον συντελεστή προσφοράς μετράει μόνο η “κατεύθυνση” της πρώτης συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε.

 

Γ) ΝΕΑ ΜΕΛΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Γ1) Εγγραφή μέλους στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, νόμιμος κάτοικος Ελλάδας άνω των 18 ετών, ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, την οποία θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλει σε έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy
Για τα δόκιμα μέλη υπάρχει ένα αντίτιμο εγγραφής 20 ευρώ και αποκτούν 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους (και πιστωτικό όριο 250 “εναλλακτικά”). Για τα αρωγά μέλη υπάρχει η εξής δυνατότητα επιλογής:

α) Να πληρώσουν αντίτιμο εγγραφής 20 ευρώ και αποκτήσουν 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους (και μηδενικό πιστωτικό όριο).

β) Επίσης τα αρωγά μέλη έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την εγγραφή τους με 20 “εναλλακτικά” μόλις πληρωθούν με επαρκές ποσό από κάποιο άλλο μέλος του δικτύου. (Σημειώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση πιστώνονται 20 “εναλλακτικά” στον λογαριασμό τους εξ αρχής για να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για την δημοσίευση της υπηρεσίας τους ή των προϊόντων τους – αφού έχουν μηδενικό πιστωτικό όριο). Η πληρωμή της εγγραφής τους θα πρέπει να προηγηθείσυναλλαγών με άλλα μέλη.

Τα νέα μέλη θα συμπληρώνουν μια αίτηση με τα στοιχεία τους.

Γ2) Ως αρωγό μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε νόμιμος κάτοικος της Ελλάδας ή νομικό πρόσωπο το θελήσει.

Γ3) Ως δόκιμο μέλος μπορεί να γραφτεί κάποιος νόμιμος κάτοικος της Ελλάδας ή νομικό πρόσωπο αν βρεθούν δύο τακτικά μέλη για εγγυητές του. Ένα αρωγό μέλος μπορεί, μετά την εγγραφή του, να γίνει δόκιμο αν βρει δύο τακτικά μέλη που δεχτούν να εγγυηθούν για αυτόν.

Γ4) Ένα δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό μόλις αποκτήσει “συντελεστή προσφοράς” τουλάχιστον 1000.

Γ5) Τα “πρωτογενή” μέλη είναι μια ειδική κατηγορία τακτικών μελών, ως προς το ότι αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα Γ4: Καθίστανται αυτομάτως τακτικά κατά την εγγραφή τους κι ας μην έχουν ακόμη συντελεστή προφοράς 1000 “εναλλακτικών”. Το αντίτιμο εγγραφής για τα πρωτογενή μέλη είναι 20 ευρώ.
Για να γίνει κανείς πρωτογενές μέλος πρέπει:
1) Να έχει προσκληθεί για αυτό από έναν από τους εταίρους του Εναλλακτικού Δικτύου. Στην αίτηση εγγραφής του πρωτογενούς μέλους πρέπει να υπογράψει ο εταίρος αυτός.
2) Να έχει δύο άλλα πρωτογενή ή / και τακτικά μέλη ως εγγυητές.
Οι εταίροι του Εναλλακτικού Δικτύου δύνανται να καταστήσουν ένα αρωγό μέλος πρωτογενές, μετά την εγγραφή του. Αυτό μπορεί να γίνει εφ’ όσον κρίνουν ότι έχει αποδείξει την αξιοπιστία του.

 

Δ) ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Δ1) Οι εγγυητές έχουν συνέπειες αν το μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy για το οποίο εγγυήθηκαν διαγραφεί χωρίς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν διαγραφεί, το ποσό που οφείλει μεταφέρεται ως χρέωση στον λογαριασμό των δύο εγγυητών του (κατά το 1/2 στον κάθε εγγυητή).

Δ2) Ένα τακτικό μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy δεν μπορεί να μπει εγγυητής για πάνω από 8 πρόσωπα.

E) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ:

Ε1) Εάν σε ένα μέλος συμβούν ταυτόχρονα τα εξής:
1) Χρωστάει πάνω από το 20% του πιστωτικού του ορίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους (δηλ. των τελευταίων 365 ημερών)
2) Το ποσό που χρωστάει είναι μεγαλύτερο από την αύξηση του συντελεστή προσφοράς του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (των τελευταίων 365 ημερών),
συμβαίνουν τα ακόλουθα:
Κλειδώνει ο λογαριασμός του ως προς τις πληρωμές προς άλλα μέλη. Με αυτό εννοούμε ότι το μέλος θα μπορεί μόνο να πληρώνεται από τα άλλα μέλη, αλλά δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο, έως ότου αποκτήσει θετικό ισοζύγιο. Το μέλος οφείλει να έχει αποκτήσει θετικό ισοζύγιο λογαριασμού πριν την παρέλευση δύο επιπλέον ετών (730 ημερών). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των πληρωμών σε “εναλλακτικά” που το μέλος θα λάβει από άλλα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy σε αυτά τα δύο χρόνια. Αν σε αυτό το διάστημα δεν έχει αποπληρώσει το ποσό που χρωστάει μέσω των υπηρεσιών ή των προϊόντων του, οφείλει να το έχει πληρώσει (σε ευρώ) στο ταμείο του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy (που αφορά στα διαχειριστικά /γραφειοκρατικά του έξοδα) μέσω της διαδικασίας ενίσχυσης λογαριασμού που περιγράφεται στο άρθρο Ζ.5.ε
(Με άλλα λόγια, αν περάσει κι ο τρίτος χρόνος χωρίς να έχει μπορέσει να αποπληρώσει με τις υπηρεσίες του, απλά, θα αποπληρώσει σε ευρώ μια υπηρεσία που έλαβε πριν 3 χρόνια. Πληρώνει μετά από 3 χρόνια, και μάλιστα χωρίς τόκο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά την επόμενη ακριβώς μέρα, με τα “εναλλακτικά” που θα πάρει, θα μπορεί να ξοδέψει το ποσό που έδωσε μέσα στο δίκτυο (οπότε είναι σαν να μην τα έχασε αυτά τα λεφτά). Αυτό θα γίνει γιατί το ισοζύγιό του θα έχει ισοσκελιστεί και θα μπορεί να ζητήσει πάλι προϊόντα και υπηρεσίες από τα μέλη του δικτύου).
Αν το μέλος αρνηθεί να πληρώσει ο ποσό αυτό, διαγράφεται από το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy

Ε2) Ένα μέλος θα διαγράφεται και αν συμβούν ταυτόχρονα τα εξής:
1) Ζητήσουν τη διαγραφή του τουλάχιστον 5 τακτικά μέλη, επειδή δημιουργεί προβλήματα στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy Τα μέλη οφείλουν να αιτιολογήσουν την αίτησή τους.
2) Δεν διαψεύσουν την κατηγορία περισσότερα τακτικά μέλη από όσα την υπέβαλαν.

E3) Αυτόβουλη διαγραφή μέλους από το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα παραδοθεί σε εταίρο του “Εναλλακτικού Δικτύου” ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy Αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του υπό διαγραφή μέλους, το μέλος οφείλει να καλύψει την οφειλή του σε εργασία ή σε ευρώ. Αν διαγραφεί χωρίς να αποπληρώσει την οφειλή του, η οφειλή μεταφέρεται εξ ημισείας στον λογαριασμό των εγγυητών του. Αν διαγραφεί έχοντας θετικό ισοζύγιο λογαριασμού σε “εναλλακτικά”, το ποσό αυτό μεταφέρεται στο λογαριασμό bureaucracy_support_payments ο οποίος αφορά στα διαχειριστικά / γραφειοκρατικά έξοδα του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy

Ε4) Ένα διαγραμμένο μέλος που διαγράφηκε μην έχοντας καλύψει τις υποχρεώσεις του, δεν έχει δικαίωμα να ξαναγραφεί στο μέλλον. Επίσης ανακοινώνεται στον ιστότοπο η ταυτότητά του.
Ένα διαγραμμένο μέλος που διαγράφηκε έχοντας καλύψει τις υποχρεώσεις του, έχει δικαίωμα να ξαναγραφεί. Ωστόσο, οι εταίροι του Εναλλακτικού Δικτύου δικαιούνται να του θέσουν επιπλέον όρους κατά την επανεγγραφή του, εφ’ όσον κρίνουν ότι συντρέχει λόγος.

ΣΤ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy

Η κοινότητα των μελών που αποτελούν το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy θα προσφέρουν ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες ή / και προϊόντα τους σε όσους συμβάλλουν, με την εργασία τους, στην λειτουργία του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy. Συγκεκριμένα:

- Υπάρχει ένας λογαριασμός με “όνομα χρήστη” (username) site_support, με αρχικό κεφάλαιο 4.000 “εναλλακτικών” που προορίζεται για την «πληρωμή» όσων εργάστηκαν ή εργαστούν στο μέλλον για τη δημιουργία, αναβάθμιση και βελτίωση του λογισμικού του ιστοτόπου που εξυπηρετεί το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy. Η πληρωμή από αυτόν τον λογαριασμό δεν μπορεί να γίνει προς τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου. Μπορεί να γίνει μόνο προς εξωτερικούς συνεργάτες που βοηθούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του ιστοτόπου.

- Υπάρχει και ένας λογαριασμός με “όνομα χρήστη” (username) bureaucracy_support, με αρχικό κεφάλαιο 8.000 “εναλλακτικών” που προορίζεται για την «πληρωμή» όσων εργαστούν μετά την 31/3/2012 για τα διαχειριστικά / γραφειοκρατικά έξοδα του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy.

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες ή / και προϊόντα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα όσοι συμβάλλουν, με την εργασία τους, σε αυτούς τους τομείς. Η πληρωμή μέσω των δύο ανωτέρω λογαριασμών δεν μπορεί να γίνει προς κάποιο εταίρο του Εναλλακτικού Δικτύου. Η δε πληρωμή από αυτούς τους λογαριασμούς γίνεται μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Εναλλακτικού Δικτύου  ή εν περιπτώσει αδυναμίας σχηματισμού ομοφωνίας, κατόπιν εγκρίσεως της απολύτου πλειοψηφίας αυτής. Μετά την εξάντληση των ποσών αυτών η όποια χρηματοδότηση για τους προαναφερθέντες σκοπούς θα αντλείται από τα έσοδα που προέρχονται από
α) τις χρεώσεις προς τα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy (που περιλαμβάνει 12 εναλλακτικά εφ’ άπαξ για τη δημοσίευση νέας υπηρεσίας ή προϊόντος και 2% επί των συναλλαγών σε εναλλακτικά) και
β) τις ενισχύεις λογαριασμών που ίσχυαν μέχρι το 2016 σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες του δικτύου.

(Επειδή ρωτηθήκαμε σχετικά, διευκρινίζουμε το εξής: Δεν θα επιβαρυνθεί κανένα μέλος του Εναλλακτικού δικτύου Ανταλλαγών Free Economy με εργασία χωρίς να πληρωθεί. Οι λογαριασμοί αυτοί δεν χρεώνουν κανένα μέλος. Αντιθέτως, βοηθούν στην αύξηση της ρευστότητας της κοινότητας: Όπως είπαμε, όσοι συμβάλλουν στην λειτουργία του Εναλλακτικού δικτύου Ανταλλαγών Free Economy θα πληρωθούν από τους πιο πάνω λογαριασμούς. Αυτοί που στη συνέχεια θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμβάλλοντας, θα πληρωθούν με “εναλλακτικά” από τους συμβάλλοντας. Αυτά τα “εναλλακτικά” θα μπορούν να τα “ξοδέψουν” στη συνέχεια μέσα στο δίκτυο κ.ο.κ. Την ιδέα την πήραμε από τον Michael Unterguggenberger, τον αυστριακό Δήμαρχο του Worgl (Βεργκλ) που είχε χρησιμοποιήσει ανάλογη μέθοδο για να κάνει κάποια δημοτικά έργα και να διευκολύνει την οικονομία της πόλης του).

Ζ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy

 1. Oι εταίροι της μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Εναλλακτικό δίκτυο» δικαιούται να προτείνουν στα τακτικά μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέους κανόνες ή καταργώντας υφιστάμενους. Οι εκάστοτε προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπο network.free-economy.gr. Τα τακτικά μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy θα επικυρώνουν ή θα απορρίπτουν τις τροποποιήσεις αυτές, μετά από δημόσια (για τα τακτικά μέλη) και φανερή διαδικτυακή ψηφοφορία που θα ξεκινά τη στιγμή της ενημέρωσης (για την ψηφοφορία) και θα ολοκληρώνεται 120 ώρες (δηλαδή 5 εικοσιτετράωρα) μετά την υποβολή της πρότασης. Τα τακτικά μέλη θα ενημερώνονται για την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας στο e mail τους (με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο network.free-economy.gr). Η αλλαγή θα επικυρώνεται αν την εγκρίνουν τουλάχιστον το 50% των τακτικών μελών που ψήφισαν. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θεωρείται έγκυρο ανεξάρτητα του ποσοστού των τακτικών μελών που ψήφισαν.
 2. Α) Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.
  Β) Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, είτε με αποστολή e-mail στην διεύθυνση admin@free-economy.gr είτε εγγράφως σε έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικτύου.
 3. Την ευθύνη των συναλλαγών με διμερή συμφωνία ή με “εναλλακτικά” την έχουν αποκλειστικά τα εμπλεκόμενα μέλη. Με αυτό εννοούμε ότι ο ιστότοπος network.free-economy.gr παρέχει μόνο πληροφοριακό υλικό και την δυνατότητα καταγραφής των συναλλαγών. Επομένως:
  A) Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy και ο ιδιοκτήτης του network.free-economy.gr δεν έχουν ευθύνη για όσους δηλώνουν σε κάποιο μέλος του ότι θα το πληρώσουν σε “εναλλακτικά” (ή ότι θα παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα) και τελικά δεν το κάνουν.
  B) Οι πιθανές συναλλαγές που διενεργούνται ως αποτέλεσμα του πληροφοριακού υλικού αυτού και της λειτουργίας της καταγραφής των συναλλαγών, ολοκληρώνονται εκτός αυτού του ιστότοπου και του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy. Οι χρήστες και τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, να τηρούν τις διατάξεις των νόμων (ιδιαίτερα αυτές περί προστασίας του καταναλωτή και περί προσωπικών δεδομένων) και να εκδίδουν όλα τα νόμιμα παραστατικά.
 4. Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy και οι διαχειριστές του ισοτόπου που το εξυπηρετεί θα καταβάλουν ιδιαίτερα επιμελημένη προληπτική προσπάθεια για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στον ιστότοπο. Επίσης θα καταβληθεί ανθρωπίνως κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του ιστοτόπου σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής του. Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy και οι διαχειριστές του ιστοτόπου, όμως, δεν έχουν ούτε αναλαμβάνουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του ιστοτόπου στο network.free-economy.gr ή/και από την τυχούσα διάλυσή του.
 5. Η πληρωμή του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου ηλεκτρονικού διαδικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών που εξυπηρετεί το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy (πραγματοποιώντας τις συναλλαγές άνευ χρηματικού ανταλλάγματος), καλύπτεται από τις συνεισφορές των μελών του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy προς τον ιδιοκτήτη, χωρίς την οικονομική διαμεσολάβηση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας “Εναλλακτικό Δίκτυο”. Η δε ανάθεση της διαχείρισης του εν λόγω ιστοτόπου γίνεται μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Εναλλακτικού Δικτύου ή εν περιπτώσει αδυναμίας σχηματισμού ομοφωνίας, κατόπιν εγκρίσεως της απολύτου πλειοψηφίας αυτής.
 6. Στον ιστότοπο network.free-economy.gr υπάρχουν έξι “ονόματα χρήστη” (username) – μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy τα οποία δεν αντιστοιχούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
  α) Το site_support για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο ΣΤ.
  β) Το bureaucracy_support για το οποίο επίσης γίνεται λόγος στο άρθρο ΣΤ.
  γ) Το site_admin_payments του οποίου την διαχείριση έχει ο εκάστοτε διαχειριστής του ιστοτόπου network.free-economy.gr. Ο διαχειριστής οφείλει να έχει και προσωπικό “όνομα χρήστη” μέσω του οποίου έχει εγγραφεί στον ισότοτοπο και συναλλάσεται με τα άλλα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy (για υπηρεσίες που παρέχει εκτός της λειτουργίας του ιστοτόπου στο network.free-economy.gr). Μέσω του λογαριασμού site_admin_payments ο διαχειριστής θα αντλεί την αμοιβή του για την διαχείριση του ιστοτόπου network.free-economy.gr (μεταφέροντας “εναλλακτικά” στον προσωπικό του λογαρισμό), αλλά δύναται και να πληρώσει εξωτερικούς συνεργάτες του για την εργασία τους στον ιστότοπο. Η λόγος της ύπαρξης του ανεξάρτητου λογαριασμού site_admin_payments είναι το ότι ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδέχεται να μην είναι εσαεί το ίδιο πρόσωπο. (Στον πίνακα συναλλαγών των χρηστών, το site_admin_payments εμφανίζεται ως free-economy.gr).
  δ) Το bureaucracy_support_payments το οποίο ανήκει στον εκάστοτε υπεύθυνο για τα διαχειριστικά και γραφειοκρατικά έξοδα του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy Ο υπεύθυνος αυτός ορίζεται από τους εταίρους του “Εναλλακτικού δικτύου” και πρέπει να έχει και προσωπικό “όνομα χρήστη” μέσω του οποίου συναλλάσσεται με τα άλλα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy (για υπηρεσίες που παρέχει εκτός των διαχειριστικών και γραφειοκρατικών εξόδων του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy ). Μέσω του λογαριασμού bureaucracy_support_payments ο υπεύθυνος θα αντλεί την αμοιβή του για τις υπηρεσίες του στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy (μεταφέροντας “εναλλακτικά” στον προσωπικό του λογαριασμό), αλλά δύναται και να πληρώσει συνεργάτες του για τις υπηρεσίες τους προς το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy. Ο λόγος της ύπαρξης του ανεξάρτητου λογαριασμού bureaucracy_support_payments είναι o υπεύθυνος για τα διαχειριστικά και γραφειοκρατικά έξοδα του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy ενδέχεται να μην είναι εσαεί το ίδιο πρόσωπο. (Στον πίνακα συναλλαγών των χρηστών, το bureaucracy_support_payments εμφανίζεται ως “Έξοδα δικτύου”).
  ε) Το enisxysi_logariasmou. Είναι το μοναδικό “όνομα χρήστη” στο οποίο δύνανται (μετά την αρχική του δημιουργία) να προστίθενται “εναλλακτικά”, χωρίς την αφαίρεση “εναλλακτικών” από άλλο. Υπάρχει αποκλειστικά για να ενισχύονται οι λογαριασμοί όπως ορίζουν τα άρθρα Β4 και ΣΤ. Η προσθήκη “εναλλακτικών” σε αυτόν γίνεται στις εξής περιπτώσεις: 1) όταν ένα μέλος καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ (στο ταμείο του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy) για την ενίσχυση του λογαριασμού του. Το ποσό, αφού προστεθεί στο λογαριασμό του “ονόματος χρήστη” enisxysi_logariasmou, μεταφέρεται εν συνεχεία ως πληρωμή σε “εναλλακτικά” από το enisxysi_logariasmou στο όνομα χρήστη του μέλους που έκανε την πληρωμή. 2) Για την ενίσχυση των λογαριασμών site_support, site_admin_payments,  bureaucracy_support και bureaucracy_support_payments που περιγράφεται στο άρθρο ΣΤ.
  στ) Το volunteers στο οποίο τα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεές στον εθελοντικό τμήμα του Εναλλακτικού Δικτύου. Η πληρωμή από το όνομα χρήστη volunteers δεν μπορεί να γίνει προς κάποιο εταίρο του Εναλλακτικού Δικτύου. Η δε πληρωμή από τον λογαριασμό volunteers γίνεται μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Εναλλακτικού Δικτύου ή εν περιπτώσει αδυναμίας σχηματισμού ομοφωνίας, κατόπιν εγκρίσεως της απολύτου πλειοψηφίας αυτής.
  Πέραν αυτών των 6 εξαιρέσεων, κάθε “όνομα χρήστη” (username) του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy πρέπει να αντιστοιχεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δικαιούται να έχει πάνω από ένα “όνομα χρήστη” (username).
  Για λόγους φερεγγυότητας τα έσοδα- έξοδα των λογαριασμών  site_support, bureaucracy_support, site_admin_payments, bureaucracy_support_payments, enisxysi_logariasmou και volouteers είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy τα ζητήσει.

 1. Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy  οποιοδήποτε μέλος (αρωγό, δόκιμο ή τακτικό) ή οποιαδήποτε ομάδα μελών (αρωγών, δόκιμων ή τακτικών) του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy έχουν το δικαίωμα μετά από έγγραφη αίτησή τους, να ζητήσουν έλεγχο ανά πάσα στιγμή των συναλλαγών από τριμελή επιτροπή που θα λαμβάνει γνώση όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy ώστε να ελέγξει τους λογαριασμούς για οποιαδήποτε παρατυπία. Η τριμελής επιτροπή εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy με δημόσια (για τα τακτικά μέλη) και φανερή διαδικτυακή ψηφοφορία . Τα τακτικά μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy θα ενημερώνονται για την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας (και την δυνατότητά τους να είναι υποψήφιοι) την 1/3, στο e mail τους (με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι). Υποψηφιότητα για την επιτροπή αυτή μπορεί να βάλει οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy την 1/3 ή 2/3 κάθε έτους, καταθέτοντας ένα βιογραφικό 500 λέξεων και μια φωτογραφία στο admin@free-economy.gr. Η τριμελής επιτροπή θα πληρώνεται το ποσό των 50 «εναλλακτικών» έκαστος για την υπηρεσία του στην κοινότητα του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy Ο διαχειριστής του ιστοτόπου θα πληρώνεται επίσης 50 «εναλλακτικά» για την διοργάνωση της ψηφοφορίας και την συνεργασία με την ελεγκτική επιτροπή. Σημειώνεται ότι οι εκλογή της επιτροπής θεωρείται έγκυρη ανεξάρτητα του ποσοστού των τακτικών μελών που ψήφισαν.
  Η ανακοίνωση του ελέγχου γίνεται την επομένη μέρα της υποβολής της αίτησης, με e mail που αποστέλλεται σε όλα τα τακτικά μέλη. Θα ακολουθήσει ένα διάστημα 2 ημερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την τριμελή ελεγκτική επιτροπή και την τρίτη μέρα θα πραγματοποιείται η ψηφοφορία.
  Το πόρισμα αυτών των ελέγχων θα αναρτάται στον ιστότοπο network.free-economy.gr.
  Η τριμελής επιτροπή οφείλει να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των συναλλαγών και δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή σε τρίτους. Σε περίπτωση που δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή σε τρίτον, το μέλος που διέρρευσε τις πληροφορίες διαγράφεται οριστικά από το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy (πέραν των άλλων συνεπειών του νόμου). Αν διαγραφεί έχοντας θετικό ισοζύγιο λογαριασμού σε “εναλλακτικά”, το ποσό αυτό μεταφέρεται στο λογαριασμό bureaucracy_support_payments ο οποίος αφορά στα διαχειριστικά / γραφειοκρατικά έξοδα του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό που οφείλει μεταφέρεται ως χρέωση στον λογαριασμό των δύο εγγυητών του (κατά το 1/2 στον κάθε εγγυητή).
  Τα άνωθι συνεπάγονται ότι τα μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy παρέχουν την άδεια στους διαχειριστές του ιστοτόπου να δίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες στην τριμελή επιτροπή, για να πραγματοποιήσει τον έλεγχο.
 2. Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας νόμος 138(ι) του 2001 αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους παρόντες όρους.
  Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου, το Εναλλακτικό Δίκτυο, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου, ενημερώνει ότι για την εγγραφή μέλους στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy και την πραγματοποίηση συναλλαγών, είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, σε ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του νόμου, τα οποία θα τηρούνται από το Εναλλακτικό Δίκτυο ή από άλλα συμβεβλημένα/ συνεργαζόμενα πρόσωπα.
  Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της εταιρίας καθώς και αυτά των συμβεβλημένων/ συνεργαζόμενων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της εκλεγμένης τριμελούς επιτροπής για έλεγχο της αξιοπιστίας του συστήματος συναλλαγών, για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο Ζ7). Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απόρρητη και θα διεξάγεται μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
  Το μέλος έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.
  Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελλάδος. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
 3. Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου που είναι μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy:
  - Αν υπάρχει θετικό ισοζύγιο στον λογαριασμό του, το εν λόγω ποσό πάει στα διαχειριστικά έξοδα του δικτύου (δηλαδή στον λογαριασμό bureaucracy_support_payments)
  - Αν υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο, παραγράφεται. Ωστόσο τα εναλλακτικά με τα οποία έχει πληρώσει το μέλος όσους τον εξυπηρέτησαν είναι έγκυρα.
  Σε περίπτωση κλεισίματος νομικού προσώπου που είναι μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy:
  - Αν υπάρχει θετικό ισοζύγιο, το εν λόγω ποσό πάει στα διαχειριστικά έξοδα του δικτύου (δηλαδή στον λογαριασμό bureaucracy_support_payments)
  - Αν υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο, το οφειλόμενο ποσό μοιράζεται στους εγγυητές (εφ όσον βρίσκονται εν ζωή και δεν έχουν διαγραφεί ή είναι νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κλείσει και δεν έχουν διαγραφεί), όπως γίνεται και στην περίπτωση διαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση, παραγράφεται.
  - Αν μέλος του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγών Free Economy διαγραφεί χρωστώντας στο δίκτυο και έχει πεθάνει ή έχει διαγραφεί κάποιος εγγυητής του, το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται. Ωστόσο τα εναλλακτικά με τα οποία έχει πληρώσει το μέλος είναι έγκυρα.
 4. Για να έχει δημοσιευμένη κανείς την υπηρεσία του στο δίκτυο, θα πρέπει να δέχεται το σύνολο του κέρδους του σε εναλλακτικά. Υπάρχει η δυνατότητα να ζητά κανείς τα έξοδά του σε ευρώ (π.χ. ένας ηλεκτρολόγος για τα υλικά που αγοράζει ή ένα κατάστημα το κόστος αγοράς), αλλά το κέρδος ή η αμοιβή του μέλους πρέπει να είναι 100% σε εναλλακτικά.
 5. Η συμμετοχή στο Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

 

Μετάβαση στη φόρμα εγγραφής

s2Member®