Επιλογές χρηστών

Πρέπει να είστε μέλη του Εναλλακτικού Δικτύου Ανταλλαγής Υπηρεσιών για να δείτε αυτή τη σελίδα.

Για όσους δεν είναι (ακόμη) εγγεγραμένα μέλη:

- Το πρώτο βήμα είναι να εγγραφείτε στον ιστότοπο.

- Μπορείτε να γίνετε και μέλη του δικτύου. Ως απλός/η εγγεγραμμένος/η στον ιστότοπο μπορείτε να υποβάλλετε δημοσιεύσεις για ανταλλαγή υπηρεσιών. Ενώ αν γίνετε μέλος του δικτύου θα μπορείτε να κάνετε συναλλαγές και με το εναλλακτικό μας νόμιμα.
Εναλλακτικό δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών

Για τα μέλη του δικτύου:

- Συνδεθείτε για να υποβάλλετε μια δημοσίευση για το δίκτυο (ή /και για ανταλλαγή υπηρεσιών), να κάνετε μια συναλλαγή ή να επεξεργαστείτε το προφίλ σας.

Για τους απλούς εγγεραμένους στον ιστότοπο:

- Συνδεθείτε για να υποβάλλετε μια δημοσίευση για ανταλλαγή υπηρεσιών ή να επεξεργαστείτε το προφίλ σας.

s2Member®